Het bestuur

Sinds 2010 bestaat onze Scoutinggroep uit een vereniging en een stichting. De vereniging speelt het Scoutingspel met de jeugdleden. Het doel van de stichting is het behartigen van de materiële en de financiële belangen van de vereniging.

Het verenigingsbestuur bestaat uit alle leden van de groepsraad. In de groepsraad nemen alle (erkende) stafleden van de vereniging zitting. De groepsraad stelt het dagelijks verenigings bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, de groepsbegeleider, een ouder en twee leden. Het dagelijks verenigings bestuur behandelt de lopende zaken en voert het groepsbeleid uit. Het dagelijks verenigings bestuur kiest zelf een voorzitter, penningmeester en secretaris.


Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 tot 7 leden, waarbij een meerderheid ook binnen de vereniging lid is. De overige leden worden door het Stichtingsbestuur benoemd.

Dagelijks verenigingsbestuur:

Job Slijpen (Voorzitter)
Mario van Ratingen Financieel beheerder)
Danielle Balendong (Secretaris)
Tilly Niessen (Groepsbegeleidster)
Michel Braght (Bestuurslid)
Hub Bogman (Bestuurslid)

Secretariaatsadres Verenigingsbestuur:

Danielle Balendong
Bob Boumanstraat 9
6042 EH Roermond
(0475) 34 14 08
info@scoutingleeuwen.nl

Stichtingsbestuur:

Job Slijpen (Voorzitter)
Ron van Kessel (Penningmeester)
Rick Van Havere

 

 

Secretariaatsadres Stichtingsbestuur:

Job Slijpen
Kampstraat 3
6041 BA Roermond
(0475) 69 05 46
info@scoutingleeuwen.nl