De jongerentak is de laatste leeftijdscategorie van Scouting, voor leden van 18 jaar en ouder. De leden van de jongerentak vormen samen een Stam. Binnen Scouting St. Joris zijn er twee Stammen. De junior Stam (18 tot 25 jaar) en de senior Stam (25 jaar en ouder).

Om de jonge mensen zelfstandig te laten werken aan hun ontwikkeling heeft elke Stam een eigen bestuur. Zo zorgt elke groep jongeren voor zijn eigen organisatie en programma. Indien nodig kunnen zij de hulp inroepen van een stamadviseur die hen kan adviseren en sturen.

Activiteiten die jongeren binnen de Pivo’s ondernemen zijn gericht op zelfstandige ontwikkeling, de rol van jonge mensen in de maatschappij, projectmatig werken, ontmoeting en de eigen grenzen leren kennen. Ze gaan op kamp of op weekend in binnen- en buitenland, ondersteunen lokale groepen als vrijwilliger, geven zij leiding en ontwikkelen zij hun eigen programma.

Binnen de Pivo’s ontwikkelen jongeren zich tot betrokken volwassenen. Verder geven ze ondersteuning tijdens kampen, draaiavonden en bij activiteiten die er binnen scouting St. Joris georganiseerd worden. De Pivo groep organiseert elk jaar de Silversterparty voor de Explorers, staf en bestuur.

could not open XML input