Speltakken

Elke week gaan zo’n 80 kinderen in Leeuwen naar 'de Scouting'. Zij zoeken daar op een leuke, ont-spannende manier naar avontuur. Scouting is er voor iedereen, niemand wordt buitengesloten. Jongens en meisjes leren individueel en in teamverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken in het spel van verkennen. Spel is daarbij het toverwoord. Om te spelen moet je je fantasie gebruiken, dat maakt het spannend en boeiend. Niet bij de pakken neer zitten, maar doorzetten. Samen steeds weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat is typisch Scouting.

Bij Scouting spelen en werken we in kleine, gemengde groepjes. Omdat kinderen van 6 jaar andere interesses hebben dan jongeren van 18 jaar, werkt Scouting met verschillende leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen worden ook wel 'speltakken' genoemd en zijn herkenbaar aan het eigen uniform. De leeftijdsgroepen sluiten op elkaar aan. Als je te oud wordt voor de ene, dan kun je 'overvliegen' naar de volgende leeftijdsgroep.

Scouting Sint Joris Leeuwen kent de volgende speltakken:
• Bevers 5–7 jaar
• Welpen  7–11 jaar
• Scouts 11–15 jaar
• Explorers 15–18 jaar
• Pivo’s 18–25 jaar

Iedere speltak sluit aan bij de interesses en mogelijkheden van die leeftijdsgroep. Deze mogelijkheden worden door leuke en leerzame programma's verder ontwikkeld. De programma's zijn samengesteld uit vijf interessegebieden: buitenleven, expressie, ontdekken, tot je dienst, sport en spel.

Scouting geeft jongeren de kans hun eigen kwaliteiten te ontdekken. Ze mogen laten zien wat ze kunnen, zonder dat daarbij de nadruk op prestatie en competitie ligt. Jongens en meisje helpen elkaar, leren van elkaar en hebben het gezellig samen. Van deze ervaringen kunnen ze later veel profijt hebben.

could not open XML input