Niet direct leiding gevende

Binnen Scouting zijn er niet direct leidinggevenden actief, de zogenaamde NDLG-ers. Een NDLG-er ondersteunt de staf (bestuur en leiding) bijvoorbeeld bij gezamenlijke activiteiten, het materiaalbeheer en het onderhoud en de exploitatie van het scoutinggebouw.

Scouting Leeuwen is altijd op zoek naar actieve ouders, wijkbewoners en vrijwilligers die zich als NDLG-er willen inzetten. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur!

could not open XML input