Organisatie

De Explorer Speltak: een vereniging opzich

Voor veel Explorers is de Explorerspeltak een leerschool om te leren hoe ze kunnen organiseren. Zo organiseren de Explorers voor de hele groep elk jaar bijvoorbeeld het kuitersbal! Ook de organisatie van het zomerkamp van de Explorers ligt voor een groot gedeelte in de handen van de jeugd zelf.

Bij de organisatie probeert de explorerbegeleiding de Explorers met woord en daad bij te staan. Zo leren we... door te doen!


Rolverdeling binnen de speltak

De Explorer speltak kent een aantal rollen met verschillende verantwoordelijkheden. Zo bestaat er een bijvoorbeeld een voorzitter, secretaris en een penningmeester binnen de Explorerspeltak. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden.

Verder worden er commissies samengesteld om bijvoorbeeld het kamp, acties of materiaalbeheer te regelen voor de Explogroep. Explorers doen op deze manier actief ervaringen op om te leren organiseren!


Verkiezingen

Om iedereen een kans te geven van meerdere rollen te proeven houden we ieder jaar verkiezingen in de groep. De 'bestuursrollen' worden echter alleen maar uitgevoerd door Explorers die al een jaar of langer bij de speltak actier zijn.

Huidige rolverdeling
Het overvliegen is geweest wat betekent dat het oude bestuur uit zijn taken is verheven. We maken ons klaar voor nieuwe bestuursverkiezingen binnen de groep. Deze verkiezingen zullen op vrijdag 30 oktober as. worden gehouden. In te vullen posten zijn als volgt:

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Spaarkasbeheerder:


Commissies
Actiecommissie:
Zomerkampcommissie:
Materiaalcommissie:

could not open XML input